Council members

Composition of the DNV council – June 22nd 2017

 

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

Helle Hammer
Ståle Hansen
Tron K. Nummedal
Lars Rhodin
Svein A. Ringbakken
Rolf Thore Roppestad
Hans Christian Seim

The Norwegian Fishing Vessel Owners Association (Fiskebåt)

Jonny Berfjord

The Norwegian Shipowners’ Association (Norges Rederiforbund)

Sturla Henriksen
Thomas Wilhelmsen
Lasse Kristoffersen
Anne Jorunn Møkster
Trond Kleivdal
Hans Peter Jebsen
Karl-Johan Bakken
Ivar Brandvold
Synnøve Seglem

The Norwegian oil and Gas Association (Norsk Olje og Gas)

Kristin Færøvik
Torjer Halle
Karl Johnny Hersvik
Knut Thorvaldsen
Ingvild Sæther

The Confederation of Norwegian Enterprise (Næringslivets Hovedorganisasjon)

Kristin Skogen Lund
Walter Qvam
Christian Rynning-Tønnesen
Tore Ulstein
Karl Erik Kjelstad

The Council

Wenche Agerup
M.A.M. Boersma
Raymond Carlsen
Berit Ledel Henriksen
John Coustas
Simen Lieungh
Åse Aulie Michelet
Wenche Nistad
Torgrim Reitan
Roy Reite
Sverre B. Svenning

Employees of DNV GL worldwide

Kjersti Aalbu
Bengt-Olov Andin
Hege Halseth Bang
Dr. Ervin Bossanyi
Deng Ling
Thomas Reimer
Morten Østby